SUVUN JUURET

Järveläisen suvun asuinpaikkoja ja esi-isiä Karjalankannakselta, Savosta ja muualta Suomesta.
Järveläisiä löytyy nykyisin eri puolelta Suomea. Tutkittuja vahvoja haaroja ovat etenkin Kannaksen ja Savon haara.

Ajallisesti ”syvimmälle” päästään tällä hetkellä tutkimusten ja asiakirjojen kautta Karjalankannaksen Järveläisten sukuhaarassa; muinaisen Suur-Äyräpään sydänalue Muolaa on yksi vahva ” kantaisä- ja - asuinpaikka” , sillä mainintoja Muolaan Järveläisistä löytyy useista asiakirjoista jo 1500 –luvulta. Järveläinen- nimi kuuluu tutkijoiden ( mm. Vilkuna) mukaan vanhoihin äyrämöisnimiin, väestölle, ns. vanhalle kansalle, joka asui Suur-Äyräpään kihlakunnan sydänalueella jo kauan ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Vähemmän tunettua on se, että Järveläisten omistamia tiloja on 1500-luvulla ollut useissa paikoissa nykyisen Savon alueella.

Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että rautakaudesta eteenpäin aina ns. uudelle ajalle saakka väestön asutusliike on suuntautunut vesiteitä pitkin Karjalankannakselta muualle Suomeen, mm. kauas pohjoiseen Oulun tienoille ja Savoon. 1600- luvulta lähtien myös muuttoliike Savosta ja muualta Suomesta Kannakselle päin on ollut vilkasta.

Tällä hetkellä tiedämme, että sukumme koostuu ainakin kahdesta isälinjasta, Iivarin pojista (I-haploryhmä) ja Niilon pojista (N-haploryhmä). Iivarin pojista meillä on perinteisen sukututkimuksen keinoin löydettyä kaksi sukuhaaraa, joita ei ole voitu yhdistää yhteiseen esi-isään. Vastaavasti Niilon pojissa on löydetty kolme sukuhaaraa, joiden osalta tilanne on sama.  Iivarin pojissa Outokummun haaran Andersin ja Kaavin haaran Adamin yhteinen esi-isä ajoittuu nykykäsityksen mukaan noin 400 vuoden päähän eli aikaan jolloin sukujen asuinalueet liitettiin Ruotsin valtakuntaan. Niilon poikien osalta Viitasaaren Johanin ja Joroisten Ivarin yhteinen esi-isä ajoittuu yli 600 vuoden päähän ja vastaavasi Muolaan Michellin ja Joroisten Ivarin sekä Viitasaaren Johanin yhteinen esi-isä ajoittuu yli 1000 vuoden päähän. Sukuseuralla ei ole mahdollisuuksia merkittävästi käyttää varoja jatkotutkimuksiin. Tutkimus toivon mukaan jatkuu jäsenten omatoimisilla ja omakustanteisilla tilauksilla. Ainakin Outokumpu- ja Kaavi-haaroista näin on tarkoitus tehdä. Olisi arvokasta, jos
joillakin N-haploryhmää kuuluvilla jäsenillä olisi siihen myös mahdollisuus. Tarvittava lisätutkimus olisi käytännössä parhaan tarkkuuden Big-Y tutkimus, joka maksaa runsaat 300 euroa valuutakursista ja erikoistarjouksista riippuen. Ottakaa yhteyittä seuran puheenjohtajaan jos aihe kiinnostaa.
 
Kaavin ja Outokummun Järveläisten DNA

Työ kaikkien haarojen kantakotien yms. muiden tietojen tutkimisessa ja keräämisessä on sukuseuramme toimesta koko ajan käynnissä.
Järveläisen sukuun kuuluvia sukuhaaroja:


KAAVIN
JÄRVELÄISET
KARJALANKANNAKSEN
JÄRVELÄISET
LOIMAAN
JÄRVELÄISET