SUKUTUTKIMUS

Sukututkimuksen tarkoitus ja tavoite

Järveläisen Sukuseura ry:n henkilö- ja perinnetietojen keräyksen ja käsittelyn tärkeä tarkoitus on hankkia, järjestää, säilyttää ja jakaa tietoja, kirjallisia kuvauksia ja kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista, edistää sukututkimusta sekä julkaista uusia painoksia jo ilmestyneiden kirjojen lisäksi.


Sukututkijat ja sukukirjat

Muutamat aktiiviset Järveläiset ovat jo vuosia keränneet oma-aloitteisesti tietoja suvusta ja tehneet näin arvokasta työtä yhteiseksi hyväksemme. Toiminta systematisoitui ja sai asiantuntevaa vauhtia vasta diplomi-insinööri Pentti Jaatisen ryhtyessä "viralliseksi" sukututkijaksemme vuonna 2002. Pentin menehtymisen jälkeen hänen erinomaisesti hoitamaa työtä ryhtyi jatkamaan vuonna 2006 sukututkija Eeva-Liisa Tenhunen. Työ tältä osin tuli valmiiksi vuonna 2009 Järveläisiä Karjalalan Kannaksella kirjan julkaisemisen myötä. Kirjaa on sukuseuralta edelleen saatavana.

Savon sukuhaarasta sukutietoja alkoi keräämään Aulis Järveläinen ja 2009 julkaistiin Järveläiset Kaavi esikirja. Kirjassa on varsin laajasti käsitelty Maarianvaaran Järvelässä asuneiden ja sieltä maailmalle lähteneiden Järveläisten vaiheita. Kirja on tällä hetkellä loppuunmyyty.  Aulis on jatkannut edelleen Kaavin Järveläiset sukukirjan tekemistä lopulliseen muotoonsa ja siitä ilmestyy laaja ja seikkaperäinen uusi edustava kirja, jonka markkinointi on parhaillaan meneillään. Kirjan painos määräytyy 15.09.2015 tehtyjen ennakkotilausten perustella. Kirja julkaistaan 10.10.2015.  

Savon sukuhaaran Outokummun-Liperin Järveläisiä  on vuosien ajan tutkinut savonlinnalainen Tauno Tiilikainen. Hänen muistiinpanonsa sähköiseen muotoon tallensi Vilho Järveläinen  samalla myös sitä huomattavasti laajentaen. Kerätyt tiedot julkaistaan yli 200 sukutaulua käsittävänä pehmytkantisena kirjana. Kirjan markkinoiti tapahtuu yhdessä Kaavin Järveläiset kirjan kanssa. Myös tätä kirjaa painetaan 15.09.2015 tehtyjen ennakkotilausten perustella. Myös tämä kirja julkaistaan 10.10.2015. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Järveläinen on kerännyt tietoja yli 1500 henkilöstä Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Leppävirran ja Kerimäen alueilta.  Päätöstä sukukirjan tai julkaisun tekemisestä ei ole tehty.

Keitele Järveläisten sukutietoja kerätään paikallisin vapaehtoisvoimin. Myöskään siellä ei päätöstä tietojen julkistamisesta ei ole tehty.Perustiedot kaiken runkona. Sukulomake.
löytyy kotisivuilta: Jäsentietoja

Olemme laatineet sukulomakkeemme Suomen Sukututkimusseuran ohjeiden mukaan. Seuran kotisivujen lisäksi se on saatavilla myös postitse seuran sihteeriltä. Toivomme, että täytät omalta/ perheesi/lähisukulaistesi osalta lomakkeen mahdollisimman täydellisesti ja pyrit tarkastamaan, että tiedot pitävät paikkansa. Näin autat merkittävästi yhteistä tavoitettamme eteenpäin sekä tietojen keräyksestä vastaavia heidän aikaa ja vaivaa vaativassa työssään. Mikäli et jostain syystä voi tai halua vastata kaikkiin kohtiin, esimerkiksi harrastukset tai ansioitumisluettelo/ luottamustoimet, sinulla on oikeus jättää vastaamatta. Toivomme kuitenkin, että täyttäisit myös nämä kohdat. Em.lomakkeella voit myös liittyä sukuseuramme jäseneksi. Tervetuloa mukaan!