PERINNE TALTEENOlemme perustaneet kesällä 2002 sukuseuran, jonka yhtenä tehtävänä on Järveläisen suvun tutkiminen. Sukutaulujen rakentamisen lisäksi pidämme erittäin tärkeänä myös Järveläisten perinteen keräämistä, tallentamista ja siirtämistä tuleville sukupolville. Tästä työstä on julkaistu kirjat kesällä 2009. Tilaa itsellesi ja lähisukulaisille. Katso kirjatiedoitteet ajankohtaista sivulta.


Ote Kannaksen haaran kirjasta:

Järveläiset järvien rannoilta

Kirjasta pois jäänyt tarina:

Hilja Mäkitalon kirje

Uusia perinnetarinoita:

Jari ja Aku


Sari ja sanontoja


Miksi keräämme tietoja

Kirjat on rakennettu tähän mennessä saatujen suku- ja perinnetietojen pohjalta. Jatkamme edelleen suvun tietojen keruuta.Tässä työssä meillä on jopa kiire, ettei korvaamaton vanhempien sukupolviemme kokemus- ja perimätieto pääse katoamaan. Ilman perinnepanoksen rikastavaa vaikutusta sukututkimuksen tulokset jäävät nimien ja vuosilukujen luurangoksi, jossa ei hengitä ihminen, läpi sukupolvien omaa identiteettiään toteuttava, kiinnostava Järveläinen. Sinunkin tietosi on mitä tärkeintä


1.Perustiedot kaiken runkona. Suku/henkilötietolomake
ks. kotisivuilta: Jäsenasioita

Ensimmäiseksi pitää saada " nimet kirjoihin". Tällä tarkoitetaan ns. sukutaulujen rakentamista. Tässä henkilötietojen keräystyössä olemme jo hyvässä vauhdissa. Olemme laatineet sukulomakkeemme Suomen Sukututkimusseuran ohjeiden mukaan noudattaen asiaan liittyviä käytäntöjä, lakeja ja asetuksia.
Seuran kotisivujen lisäksi lomake on saatavilla myös postitse seuran sihteeriltä. Toivomme, että täytät omalta/ perheesi/lähisukulaistesi osalta lomakkeen mahdollisimman täydellisesti ja pyrit tarkastamaan, että tiedot pitävät paikkansa. Näin autat merkittävästi yhteistä tavoitettamme eteenpäin sekä tietojen keräyksestä vastaavia heidän aikaa ja vaivaa vaativassa työssään. Mikäli et jostain syystä voi tai halua vastata kaikkiin kohtiin, esimerkiksi harrastukset tai ansioitumisluettelo/luottamustoimet, sinulla on oikeus jättää vastaamatta. Toivomme kuitenkin, että täyttäisit myös nämä kohdat.


2."Lihaa luiden ympärille", perinnetieto

Heitä, jotka vielä muistavat ja tietävät Järveläisistä ja Järveläisten elämästä ennen sotia, sodan aikana ja evakossa on vielä onneksemme ympärillämme. Tässä meillä kuitenkin on kiireisin haaste, heidän tietonsa ja tarinansa on saatava nopeasti talteen. Sähköisesti ja postitse on saatavilla myös oheinen " ohjeistus", perinteen keräystä helpottamaan . Se ohjaa tallentamaan sellaista perinnetietoa, josta yhteen koottuna syntyy " lihaa luiden ympärille" eli se eri sukupolvissa elänyt ja elävä Järveläis-ihminen. Kun Järveläisten elämän arkea ja juhlaa tapahtumineen, tapoineen, tarinoineen ja arvoineen kerätään yhteen, syntyy tästä kaikesta juuri Järveläisille tyypillinen ihmiskuva ja identiteetti, josta sekä me nyt, että omat seuraavat sukupolvemme voivat ammentaa arvokasta tietoa.

Onnistuuhan se
Jos kirjoitat itse, anna oheisen perinneopastuksen eri aihealueiden ohjata kirjoittamaasi. Jos itse mieluummin kerrot kuin kirjoitat, pyydä muilta, vaikka nuoremmilta sukulaisilta apua.
Sinun ei toki tarvitse vastata opastuksen kaikkiin aiheisiin, vaikka se toki olisi mitä parasta. Voit myös vastata niihin kohtiin, joista tuntuu helpoiten syntyvän kerrottavaa. Tai jos mielestäsi joku tärkeä aihe puuttuu ohjeesta kokonaan, kerro myös siitä, sekin on tärkeää.

Jos olet nuoremman polven Järveläinen, tässä on haaste erityisesti sinulle.
Ethän anna sukuhaarasi perinnetiedon sammua! Lähelläsi on varmasti perinteen kantajia. Vähäinenkin tieto on nyt arvokasta, tärkeää on että tietoa saadaan mahdollisimman monelta taholta. Jututa ohjeet apunasi perinteenkantajaa, joka voi olla äiti, isä, mummi, ukki, täti, setä, kummi jne. Myös sinä itse nuoremman polven edustajana voit toimia vastaajana kertomalla mitä sinulle on kerrottu, mitä olet kuullut, nähnyt tai kokenut.

Mitä lähettämällesi materiaalille tapahtuu?
Perinne/kirjaryhmä kerää tiedot yhteen. Perinnetietoja ja valokuvia tullaan koko materiaalin yhteenvedon ja toimitustyön jälkeen käyttämään vain annetulla luvalla yhteiseksi iloksi seuran omissa tilaisuuksissa tai julkaisemaan omassa lehdessä/tiedotteessa. Kun lisätietoja on saatu kerättyksi tarpeeksi, tarkoitus on julkaista uusia painoksia, koska kaikkia sukuhaaroja ei ole vielä saatu selvitetyiksi.
Kaikki lähetetyt tiedot ovat luottamuksellisia, ja tietojen kerääjiä ja käyttäjiä sitovat voimassaolevat yksilönsuojalait ja asetukset. Perinneaineiston käyttämisen jälkeen se toimitetaan pyydettäessä lähettäjälle takaisin.

Tarvitsemiasi lisätietoja saat:
Pirkko Saarni, Rusojuurenkuja 5 B, 01300 Vantaa
p. 050 382 2742

saarni.pirkko(at)outlook.comPerinnekeräys. Ohjeistus.

Järveläis-perinne omassa sukuhaarassani ja perheessäni
Seuraamalla vastaamis/keräystyössäsi ainakin osittain oheisia aihepiirejä, tallennat yhteisestikin mitä arvokkainta tietoa. Kaikkien sukuhaarojen tiedot ovat tietysti yhtä mielenkiintoisia ja arvokkaita. Eri haaroja vertailemalla löydämme myös haarojen välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

1. Monta kotiseutua
Mistä vastaaja on alunperin kotoisin, syntymäpaikka, lapsuuskoti, myöhäisemmät kodit. Kuvaile myös osoitteiden ja paikkakuntatietojen lisäksi koteja, pihaa ja kodin laajempaa ympäristöä /maisemaa. Kerro myös miksi on muutettu.

2. Vastaajan /perheen evakkoreitti ja sen kodit.
Kenen koteja? Missä? Millaisia? Miten siellä Järveläiset asuivat ja elivät? Miten Järveläisten elämä poikkesi talonväen tavoista?

3. Evakkomatkojen mieliinjäävimpiä muistoja

4. Kotisi/perheesi toistuvia tapoja arkena ja juhlassa
Työssä ja vapaa-aikana. Ennen ja nyt. Mitä vanhoja tapoja vielä noudatetaan ja miksi ? (Juhlien vietto, eri vuodenaikoihin ja vuorokaudenaikoihin liittyvät aikuisten, nuorten ja lasten tavat, laulut, lorut, arvoitukset, leikit ym.; ruuat, kodin koristus, työntekoon ja vapaa-aikaan liittyvät tavat ym.).

5. Järveläisten ihka omia tarinoita, uskomuksia,sanontoja ja sutkauksia

6. Millaisia aatteita ja arvoja perheessä pidettiin tärkeinä
( suhde mm. sukulaisiin, työntekoon, kotiin, isänmaahan, uskontoon, naisten - , miesten - ja lasten töihin, erilaisiin taitoihin ja ammatteihin, koulutukseen, vanhoihin ihmisiin, eläimiin, luontoon, jne) Kuvaile myös miten toimittiin. Entä ovatko arvot muuttuneet? Ovatko pysyneet? Mitkä? Miksi?

7. Käytetäänkö perheessä vielä Savon murretta? Karjalan murretta?
Ketkä? Milloin? Miksi?

8. Oletko siirtänyt perinnettä perheessäsi/suvussasi?
Mitä? Miten? Miksi?

9. Järveläisten perinteenkantaja, joka pitäisi mielestäsi mitä pikimmiten haastatella, jos et itse jostain syystä voi. Nimi , ikä, yhteydenottotiedot. Lyhyt selonteko siitä, miksi juuri hän.

10. Mitä Järveläis-perinnettä toivoisit laajemminkin kerättäväksi ja miksi?

Vastaus- ja palautusohjeet

Sinun ei tarvitse vastata kaikkiin em.kohtiin. Vastaat niihin mihin haluat, tai sitten kerrot ihan omia juttuja. Jos kirjoitat koneella tai käsin ( kuulakärki-tai mustekynällä) niin mieluiten vain paperin toiselle puolelle. Merkitse miten tahansa vastaatkin, aina vastauksesi alkuun: oma nimesi, syntymäaikasi ja -paikkasi, ammattisi ( myös entinen) osoitteesi ja puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
Jos kirjoitat muiden juttuja, merkitse omien tietojesi lisäksi kertojan nimi, syntymäaika- ja paikka, ammatti ( myös entinen), kotipaikka ja osoitetiedot.
Jos äänität tai kuvaat ja äänität( käytät kasetti- tai videonauhuria): puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka, haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot ja osoitetiedot. Ota nauhaan myös puhuttuna kertojan antama lupa materiaalin käyttöön. Kirjoita samat tiedot nauhakoteloon ja merkitse koteloon myös sanat Järveläisten perinne.
Voit vastata kaikkiin kohtiin tai valita itseäsi lähellä olevan aihepiirin. Tärkeintä ei ole tekstin määrä vaan aitous.
Merkitse mukaan myös hyväksyminen siitä, että lähettämääsi materiaalia saa käyttää Järveläisen sukuseura ry:n tarpeisiin nimellä tai nimimerkillä ( omaan lehteen/tiedotteisiin, kotisivuille, seuran omiin tilaisuuksiin ja sukukirjaan sekä historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen).

Valokuvat ja muut kuvat

Voit liittää kuvia materiaaliisi tai lähettää vain pelkkiä kuvia ( mieluiten kuvien kopioita) joko postitse tai sähköisesti Pirkko Saarnille.Kirjoita kuvien yhteyteen aina missä tilanteessa kuva on otettu, kuka sen on ottanut, milloin ja missä, keitä kuvassa on sekä kuvan lähettäjän tiedot.

Materiaalin palautus
Lähettämäsi materiaali palautetaan halutessasi takaisin ilmoittamaasi osoitteeseen.
Lähetä vastauksesipostitse osoitteeseen:
Pirkko Saarni
Rusojuurenkuja 5 B
01300 Vantaa
tai sähköpostitse:
saarni.pirkko(at)outlook.com

Lisätietoja myös puh. 050 382 2742

Liite mukaan lähetettäväksi